زمینه‌یابی انجام اصلاحات ارضی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 3-13

10.30490/etr.2024.130078

عباس نوروزی؛ اسماعیل شهبازی


بررسی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین امنیت غذایی کشور

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 53-69

10.30490/etr.2024.130590

مهدی پندار؛ رضا ویسی؛ حسین نادری


ارزیابی اقتصادی تولید سیب‌زمینی در استان بغلان افغانستان (مطالعه موردی شهرستان خنجان)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 89-108

10.30490/etr.2024.130715

حفیظ الله رادمند؛ علی کرامت زاده؛ حبیب الله رضایی؛ سید محبوب الله اکبری


بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران براساس شاخص جهانی نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

محمود حاجی رحیمی