ارزیابی اقتصادی تولید سیب‌زمینی در استان بغلان افغانستان (مطالعه موردی شهرستان خنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه بغلان، بغلان، افغانستان

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه سمنگان، سمنگان، افغانستان

4 استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه کندز، کندز، افغانستان

چکیده

سیب‌­زمینی در کشور افغانستان یکی از محصولات عمده غذایی است که بعد از گندم و برنج در رده سوم قرار دارد. بر این اساس در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی تولید سیب‌­زمینی در شهرستان خنجان استان بغلان افغانستان در سال زراعی 1401 پرداخته شد. در این مطالعه به‌منظور تحلیل اقتصادی شاخص‌های ارزیابی اقتصادی مانند درآمد کل، هزینه کل، بازده ناخالص، سود، بازده سرمایه‌گذاری، نسبت منفعت به هزینه و قیمت تمام‌شده محصول مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بهینه‌بودن میزان مصرف نهاده­‌ها نیز از طریق تابع تولید مشخص گردید. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد سیب‌­زمینی 5/7334 کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد 8/154267 افغانی، متوسط هزینه تولید 9/65228 افغانی، میانگین سود 8/75058 افغانی و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نیز 45/134 درصد در هکتار می‌­باشد. نتایج بررسی درآمد به هزینه تولید سیب­‌زمینی در استان بغلان افغانستان مبین این­ است که به‌طور متوسط به ازای هر افغانی هزینه شده در تولید سیب‌­زمینی معادل 34/2 افغانی درآمد حاصل می‌گردد. متوسط قیمت تمام‌­شده هرکیلوگرم سیب­‌زمینی نیز 36/9 افغانی به‌­دست آمد. نتایج تابع تولید نیز نشان داد که نهاده­‌های زمین، کود فسفات، کود ازت، بذر، نیروی­کار، سم قارچ‌­کش و ماشین‌آلات اثر مثبت و معنی­دار دارد. خنجان منابع آب فراوان داشته که کشاورزان در خصوص استفاده از آب هیچ­‌گونه هزینه‌­ای را پرداخت نمی­‌کنند. بنابر این استفاده بیش از حد آب سبب شده تا آب اثر منفی و معنی­‌دار بر میزان تولید سیب‌­زمینی داشته باشد. به‌طورکلی می­‌توان نتیجه گرفت که کشت محصول ­سیب­‌زمینی در شهرستان خنجان یک فعالیت سودآور است و میزان مصرف تمام نهاده‌ها به­‌جزء آب بهینه می‌باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌گردد کشاورزان در استفاده از آب، صرفه جویی نموده و به طور بهینه مصرف نمایند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Potato Production in Baghlan Province, Afghanistan: A Case Study of Khenjan County

نویسندگان [English]

  • Hafizullah Radmand 1
  • Ali Keramatzadeh 2
  • Habibullah Rezaei 3
  • Sayed Mahbobullah Akbari 4
1 Assistant Professor. Department of Agricultural Economics and Extension, Baghlan University, Afghanistan.
2 Corresponding Author. Associate Professor. Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor. Department of Agricultural Economics and Extension, Samangan University, Afghanistan
4 Assistant Professor. Department of Agricultural Economics and Extension, Kunduz University, Afghanistan
چکیده [English]

 Potato is one of the major food products in Afghanistan, ranking third after wheat and rice. Accordingly, this study focused on the economic evaluation of potato production in Khenjan County during the 2022-2023 cropping year.
 In the first place, economic evaluation indicators such as total income, total cost, gross return, profit, return on investment, benefit-cost ratio, and the total product price were analyzed. The optimal level of input usage was also determined through the production function. 
 The results showed that the average potato yield was 7334 kg per hectare, with an average income of 154,267 Afghanis, a production cost of 65,228 Afghanis, an average profit of 75,058 Afghanis, and a return-on-investment rate of 134.45 percent per hectare. The income-to-cost ratio indicates that an average income of 2.34 Afghanis was generated for every Afghanis spent on potato production. The average total price of potato per Kg was 9.36 Afghanis.
 The production function results revealed that most of the coefficients were significant, with land, phosphate fertilizer, nitrogen fertilizer, seed, labor, fungicide and machinery, having a positive effect on production while water having a negative effect. Overall, potato cultivation in the Khenjan district is profitable, and the optimal use of inputs except for water is recommended.  It should be focused on creating storage facilities to reduce seed prices, increasing loan facilities to encourage potato cultivation, optimizing water use, providing suitable labor facilities, and focusing on marketing to increase sales and profitability in potato production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Evaluation
  • Return to Investment
  • Production Function
  • Potato
  • Cost Price