تحلیل مالی برخی ظرفیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار تحقیقات اقتصادکشاورزی، دفتر امور اقتصادی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می‌­سازد، اجرای فعالیت­‌های تحقیقاتی کاربردی و تجاری­‌سازی دستاوردهای دانش‌­بنیان مربوط به همین فعالیت‏‌هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه‌­های تحقیقات کاربردی و دانش­‌بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش‌‏ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش‏های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه‌­ریزی و اولویت­‌بندی فعالیت‌‏های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت‌­های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به‌‏منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت­‌های تولیدی و دانش‌­بنیان مؤسسه، از روش‌های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه­‌گذاری در پروژه‌­های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به‏‌همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه‌­ها، به‌­ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته‌‏های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری‏‌های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره­‌برداری از امکانات و ظرفیت­‌های تولیدی و تجاری­‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش‌­بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

عنوان مقاله [English]

Financial and Economic Analysis of Some Production and Knowledge-Based Capacities of Seed and Plant Improvement Institute

نویسندگان [English]

  • Hormoz Asadi 1
  • sefatollah rahmani 2
1 Corresponding Author and Associate Professor of Agricultural Economics Researches, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics Researches, Economic office, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, what makes research institutes viable is the implementation of applied research activities and the commercialization of related knowledge-based achievements. In this regard, one of the research institutions is Seed and Plant Improvement Institute (SPII). This research aimed mainly at answering the questions of “whether this institute has the research exploited economically from its resources and facilities in planning and prioritizing income-generating activities and attracting the required resources and capital from the private sector?” and “What economic opportunities has the SPII used to generate income to achieve this important goal?”. This research used engineering economic methods including IRI rials value, benefit-cost ratio and capital recovery period to make financial and economic analysis of the production and knowledge-based capacities of the SPII. According to the study results, the mean of benefit-cost ratio of collaborative seed production projects was estimated 2.1 unit. The mean share of the SPII and the private sector in the annual profits of collaborative projects were estimated 46.8 and 53.2 percent, respectively. In 2021, IRI rial value of seeds produced from different seed classes of the institute (1601.8 tons) was totally of 182.23 billion IRI rials and with a dollar value of $ 607.3 thousand. During the last two years, the revenue from the transfer of the institute's technologies to the private sector totaled 308.81 billion IRI rials and its dollar value was estimated as $ 1.03 million. Therefore, the institute acted economically and efficiently.in commercializing the knowledge-based research achievements.